top of page

ಪಿಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮೂಲದ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 1994 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಗ್ರೇಟರ್ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಗಮವು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಗಮವು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ -

  • ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

  • ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

  • ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

  • ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು

  • ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಡಿಗರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು 

bottom of page